msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: ikiwiki\n" "POT-Creation-Date: 2015-08-18 14:16+0000\n" "PO-Revision-Date: 2014-10-12 09:25+0200\n" "Last-Translator: T. E. KALAYCI \n" "Language-Team: Turkish\n" "Language: tr\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "X-Generator: Poedit 1.5.4\n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid "\n" msgstr "\n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid " \n" msgstr " \n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid "\n" msgstr " [[!template Error: failed to process template <span class="createlink"><a href="/ikiwiki.cgi?do=create&amp;from=translationsBackups%2Findex.tr&amp;page=%2Ftemplates%2F%5C%22translation-notice.tmpl%5C%22" rel="nofollow">?</a>\"translation-notice.tmpl\"</span> template \"translation-notice.tmpl\" not found ]]" #. type: Title # #, no-wrap msgid "2.0 DRAFT" msgstr "2.0 TASLAK" #. type: Plain text msgid "" "This manifesto aims at defining users’ fundamental "rights to their own data in the Internet age. People ought to " "be free and should not have to pay allegiance to service providers." msgstr "" "Bu bildirge, İnternet çağında kullanıcıların "kendi verilerine ilişkin temel haklarını tanımlamayı " "amaçlamaktadır. İnsanlar özgür olmalıdır ve hizmet sağlayıcılara bağımlı " "olmak zorunda kalmamalıdır." #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid " \"×\"\n" msgid "\"×\"\n" msgstr " \"×\"\n" #. type: Plain text msgid "Examples of user data include:" msgstr "" #. type: Bullet: ' - ' msgid "" "the files a user is syncing through multiple devices or sharing with a friend" msgstr "" #. type: Bullet: ' - ' msgid "" "a library of photos, books or other files a user uploads from their device " "in order to be able to read, view or modify online" msgstr "" #. type: Bullet: ' - ' msgid "" "data generated by a user's device (like a connected watch or theromstat) and " "sent to a server" msgstr "" #. type: Bullet: ' - ' msgid "a user's search engine queries, if they are logged as such" msgstr "" "
 • \n" "Kullanıcı verisi örnekleri:\n" "
   \n" "
  • bir kullanıcının bir çok aygıt aracılığıyla eşlediği veya arkadaşıyla " "paylaştığı dosyalar
  • \n" "
  • çevrim içi olarak okuyabilmek, görüntüleyebilmek veya değiştirmek " "amacıyla aygıtından karşıya yüklediği bir kullanıcının resim, kitap ve diğer " "dosya kütüphaneleri
  • \n" "
  • bir kullanıcının aygıtı tarafından üretilen ve sunucuya gönderilen veri\n" "
  • bir kullanıcının arama motoru sorguları
  • \n" "
  \n" "
\n" #. type: Plain text msgid "Thus, users should have:" msgstr "Böylece, kullanıcılar şunlara sahip olmalıdır:" #. type: Bullet: '1. ' msgid "**Control** over user data access" msgstr "Kullanıcı verisi erişimi üzerinde **denetim**" #. type: Plain text #, no-wrap msgid " \"×\"\n" msgstr " \"×\"\n" #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid "" #| " When users control access to the data they upload, it means that\n" #| " data intended to be privately shared should not be accessible to the service\n" #| " provider, nor shared with governments. Users should be the only ones to have\n" #| " ultimate control over it and to grant access to it. \n" msgid "" " When users have control over the upload of their data, data\n" " intended to be privately shared should not be accessible to the\n" " service provider, nor shared with governments.\n" msgstr "" " Kullanıcılar yükledikleri veriye erişimi denetlediklerinde, \n" " özel olarak paylaşıma sunulmuş olan verinin, hizmet sağlayıcı tarafından \n" " erişilebilir olmamalı, hükümetlerle paylaşılmamalıdır. Bu veriler üzerindeki \n" " mutlak denetim ve erişime açma hakkı sadece kullanıcıların olmalıdır. \n" #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid " That means the right to use cryptography should never be denied. \n" msgid "" " That means the right to use cryptography should never be\n" " denied. \n" msgstr " Bu şifreleme kullanma hakkının hiç bir zaman engellenemeyeceği anlamına gelir. \n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid "" " That also means that when users do not have full control over the upload of\n" " their data (e.g. if they don't use cryptography before uploading) a service\n" " provider should **not**:\n" msgstr "" #. type: Bullet: ' 1. ' msgid "" "force users to disclose private data (including private correspondence) " "with them, nor" msgstr "" "kullanıcıları özel verilerini (özel yazışmalar da dahil olmak üzere) " "kendilerine göstermeye zorlama, veya" #. type: Bullet: ' 2. ' #, fuzzy #| msgid "" #| "impose licensing conditions (e.g. copyright, personal data protection) " #| "that go beyond what is necessary for the purpose of the service." msgid "" "impose licensing conditions (e.g. on copyright, or personal data " "exploitation) that go beyond what is necessary for the purpose of running " "the service." msgstr "" "hizmetin amaçları açısından gerekenin ötesinde lisanslama koşulları (örneğin " "telif hakları, kişisel veri koruma, vb.) dayatma" #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid "" #| " When users make data available to others, whether to a restrictive group of\n" #| " people or to large groups, they should be able to decide under which\n" #| " permissions they grant access to this data. However, this right is not absolute\n" #| " and should not extend over others’ rights to use and exploit the data once it\n" #| " has been made available to them. What’s more, it does not mean that users\n" #| " should have the right to impose unfair restrictions to other people. \n" msgid "" " When users make data available to others, whether to a restrictive group of\n" " people or to large groups, they should be able to decide under which\n" " permissions they grant access to this data. However, this right is not\n" " absolute and should not extend over others’ rights to use and exploit the\n" " data once it has been made available to them. What’s more, it does not\n" " mean that users should have the right to impose unfair restrictions to\n" " other people. In any event, technical systems should not be designed to\n" " enforce such restrictions (e.g. through DRM).\n" msgstr "" " Kullanıcılar, verilerini, ister kısıtlı bir grup isterse de geniş bir grup olsun, \n" " başkalarına sağladıklarında, bu veriye erişimi hangi izinlerle sağladıklarına \n" " karar verebilmelidirler. Ancak, bu hak kesinlikle mutlak değildir ve başkaları \n" " tarafından onlara sağlanır sağlanmaz bu veriyi kullanma ve istismar etme haklarına \n" " kadar uzanamaz. Üstelik, bu kullanıcıların diğer insanlara adil olmayan kısıtlamalar \n" " dayatma hakkına sahip olması gerektiği anlamına da gelmez.\n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid " \"×\"\n" msgstr " \"×\"\n" #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid "" #| " Some services allow users to submit data with the intention to make it publicly\n" #| " available for all. Even in these cases, some amount of user data is kept\n" #| " private (e.g. metadata or social graph data). The user should also have control\n" #| " over this data, because metadata and logging information can be used for\n" #| " disproportionate surveillance. \n" msgid "" " Some services allow users to submit data with the intention to make it\n" " publicly available and usable by all. Even in these cases, some\n" " amount of user data is kept private (e.g. metadata or social graph\n" " data). The user should also have control over this data.\n" msgstr "" " Bazı hizmetler kullanıcılara verilerini herkese halka açık kılma niyetiyle sunma \n" " olanağı sağlarlar. Bu durumlarda bile, bazı kullanıcı verileri (örneğin üst veri ve \n" " sosyal grafik verisi) gizli tutulmaktadır. Kullanıcı da bu veri üzerinde denetime sahip \n" " olmalıdır, çünkü üst veri ve işlem kaydı bilgileri orantısız gözetim amacıyla \n" " kullanılabilir.\n" #. type: Bullet: '2. ' #, fuzzy #| msgid "**Knowledge** of how the data is stored" msgid "**Knowledge** of how user data is stored" msgstr "Verinin nasıl saklandığına ilişkin **bilgi**" #. type: Plain text #, no-wrap msgid " \"×\"\n" msgstr " \"×\"\n" #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid "" #| " When users use centralised services that uploads data to specific storage\n" #| " providers instead of relying on peer-to-peer systems, it is important to know\n" #| " where the providers might store data because they could be compelled by\n" #| " governments to turn over data they have in their possession.\n" msgid "" " When users use centralised services that uploads data to specific storage\n" " providers instead of relying on peer-to-peer systems, it is important to\n" " know where the providers might store data because they could be compelled\n" " by governments to turn over data they have in their possession.\n" msgstr "" " Kullanıcıların, eşler arası sistemlere dayanmak yerine veriyi belirli depolama sağlayıcılarına\n" " yükleyen merkezi hizmetleri kullanmaları durumunda, sağlayıcıların veriyi nereye\n" " sakladıklarını bilmeleri önemlidir, çünkü sağlayıcılar hükümetler tarafından\n" " sahip oldukları verileri vermeye zorlanabilirler.\n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid " \"×\"\n" msgstr " \"×\"\n" #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid "" #| " Users should not rely on centralised services. Peer-to-peer systems and\n" #| " unhosted applications are a means to that end. In the long term, all users\n" #| " should be able to have their own server. \n" msgid "" " Users should not rely on centralised services. Peer-to-peer systems and\n" " unhosted applications are a means to that end. In the long term, all users\n" " should be able to have their own server with\n" " Free Software.\n" msgstr "" " Kullanıcılar, merkezi hizmetlere itibar etmemelidirler. Eşler arası sistemler ve\n" " sunucusuz uygulamalar bu niyete yönelik araçlardır. Uzun vadede, bütün kullanıcılar\n" " kendi sunucularına sahip olabilmelidir. \n" " Özgür Yazılım.\n" #. type: Bullet: '3. ' msgid "**Freedom** to choose a platform" msgstr "Herhangi bir platformu seçme **özgürlüğü**" #. type: Plain text #, no-wrap msgid " \"×\"\n" msgstr " \"×\"\n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid "" " Users should not get stuck into a specific technical solution. This is why\n" " they should always be able to leave a platform and settle elsewhere.\n" msgstr "" " Kullanıcılar belirli teknik çözümlere mahkum olmamalıdır. Bu yüzden\n" " her zaman bir platformu terk edebilmeli ve başka bir yere yerleşebilmelidirler.\n" #. type: Plain text #, no-wrap msgid "" " Open standards for formats and protocols are necessary to\n" " guarantee this.\n" msgstr "" #. type: Plain text #, fuzzy, no-wrap #| msgid "" #| " Open standards for formats and protocols are necessary to\n" #| " guarantee this. Obviously, without the source code of the programs used to\n" #| " deal with user data, this is impractical. This is why programs should be\n" #| " distributed under a \n" #| " Free Software license like the GNU AGPL-3.\n" msgid "" " Obviously, without the source code of the programs used to deal with user\n" " data, this is impractical. This is why programs available to exploit\n" " exported data should be available under a \n" " Free Software (Open Source) License.\n" msgstr "" " Bunu güvence altına almak için biçimler ve protokollerde Açık Standartlar \n" " gereklidir. Açıkçası, kullanıcı verisiyle uğraşan programların kaynak kodu olmadan \n" " bu uygulanamaz. Bu nedenle programlar \n" " GNU AGPL-3 benzeri Özgür Yazılım Lisanslarıyla.\n" " dağıtılmalıdır.\n" #. type: Plain text msgid "" "If users have these rights, they are in control of their data rather than " "being subjugated by service providers." msgstr "" "Eğer kullanıcıların bu haklara sahipse, hizmet sağlayıcıları tarafından " "kendiverilerinin zaptedilmesi yerine, bu verilerin denetimlerine sahiptirler." #. type: Plain text msgid "" "Many services that deal with user data at the moment are gratis, but that " "does not mean they are free (as in freedom). Instead of paying with money, " "users are paying with their allegiance to " "the service providers so that they can exploit user data (e.g. by selling " "them, licensing them or building a profile for advertisers)." msgstr "" "Kullanıcı verisiyle ile ilgilenen çoğu hizmet şu an için ücretsizdir, ancak " "bu özgür oldukları anlamına gelmez. Para ile ödeme yapmak yerine, " "kullanıcılar hizmet sağlayıcılara ", böylece hizmet " "sağlayıcılar bu veriyi istismar edebilmektedir (veriyi satarak, " "lisanslayarak veya reklam verenler için bir profil oluşturarak)." #. type: Plain text #, fuzzy #| msgid "" #| "Surrendering privacy and other rights in this way may seem to many people " #| "a trivial thing and a small price to pay for the sake of convenience that " #| "these Internet services bring. This has made this kind of exchange to " #| "become common." msgid "" "Surrendering privacy and other rights in this way may seem to many people a " "trivial thing and a small price to pay for the sake of convenience that " "these Internet services bring." msgstr "" "Mahremiyet ve diğer haklardan bu şekilde feragat etmek, çoğu kullanıcıya " "önemsiz ve bu İnternet hizmetlerinin sağladıkları rahatlık uğruna ufak bir " "bedel olarak gözükebilmektedir." #. type: Plain text #, fuzzy #| msgid "" #| "Service providers have thus been unwittingly compelled to turn their " #| "valuable Internet services into massive and centralised surveillance " #| "systems. It is of grave importance that people understand/realize this, " #| "since it forms a serious threat to the freedom of humanity." msgid "" "Service providers have thus been unwittingly compelled to turn their " "valuable Internet services into massive and centralised surveillance " "systems. It is of grave importance that people understand and realize this, " "since it forms a serious threat to the freedom of humanity and to the " "privacy of each individual." msgstr "" "Hizmet sağlayıcılar bu nedenle farkında olmayarak değerli İnternet " "hizmetlerini büyük çapta ve merkezi gözetim sistemlerine dönüştürmeye " "zorlanmaktadır. İnsanların bunu anlaması/fark etmesi oldukça önemlidir, " "çünkü bu insanlığın özgürlüğüne ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." #. type: Plain text msgid "" "Ultimately, to ensure that user data is under the users’ control, the best " "technical designs include peer-to-peer or distributed systems, and unhosted " "applications. Legally, that means terms of service should respect users’ " "rights and give them the possibility to exercise the datarights " "defined in this manifesto." msgstr "" "Sonuçta, kullanıcıların verilerinin kendilerinin denetiminde olmasını " "güvence altına almaya yönelik en iyi teknik tasarımlar eşler arası (peer-to-" "peer) veya dağıtık sistemleri ve sunucusuz uygulamaları içermektedir. Yasal " "olarak bu, hizmet şartlarının kullanıcıların haklarına saygı göstermesi ve " "onlara bu bildirgede tanımlanmış olan veri haklarını " "uygulama olanağını sunması gerektiği anlamına gelir." #~ msgid "" #~ " Unfortunately, this is made very difficult by some Internet access\n" #~ " providers that restrict their customers unfairly. \n" #~ msgstr "" #~ " Maalesef, bu durum, müşterilerini haksızca kısıtlayan bazı İnternet\n" #~ " erişim sağlayıcılar tarafından oldukça güçleştirilmiştir.\n" #~ msgid "" #~ " That means that service providers must commit to keeping these to a\n" #~ " minimum, and only for the purpose of operating the service.\n" #~ msgstr "" #~ " Bunun anlamı, hizmet sağlayıcının bunları en alt düzeyde ve sadece\n" #~ " hizmeti sürdürme amacıyla tutacağına ilişkin taahhütte bulunması " #~ "gereklidir.\n" #~ msgid " That also means that a service provider should **not**:\n" #~ msgstr "" #~ " Bu ayrıca hizmet sağlayıcının aşağıdakileri **yapmaması** gerektiği " #~ "anlamına da gelir:\n"